Home » Clár raidió / Radio show » Cuire Chun Ceoil #121 31/5/’24

Cuire Chun Ceoil #121 31/5/’24


"An Samhradh tagaithe i ndeire báire, Is beidh Éire fós ag Cáit Ni Dhuibhir!" Comórtas Peile sa Dúthaigh ansa agus na beacha ag imirt peile is ag rinnce sna crainn le saithi árd sa spéir - tá sé iontach agus clár le ceol rinnce an tseachtain seo leis/ Summer here at last, The Comortas Peile is being held in the area with fellow gaeltacht people from all over Ireland here about and the Bees play football too and dance in the trees with their swarming and all is wonderful and this program also has dance music. Prog. Track list don clár seo 1212 Cláracha atá imithe ansa thíos + craoladh beo ar-líne. Previous prgs and live broadcasting  online via below link RnaG/RTE eolas agus archives faoin gclár/info and archives re program

Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Comments are closed.