Tigh DraighinFáilte romhat a dhuine uasail, welcome to this site, which is my front door on the world.  Tá mórán le feiscint is le clos ansa.  Bíonn fáilte agam roim fiosraithe.


There is a lot to see and hear and you may have to click around a bit to find what you are looking for.  Living in the West Cork mountains here is a lifestyle which is wonderful at times but winter also visits.

Man has lived here for a long time.  Continuity is the norm.  I live in the house my father lived and gaeilge is the language of our community. It's rhythm is reflected in our music and culture.

As life is not a return trip, every minute is precious. I also believe the phrase "Aoibhinn beatha an scoláire" - beautiful is the life of the scholar.


Is é an ceol an príomh suim sa tsaoghal agam ach go h-áirithe ceol traidisiúnta, ársa, treibheach, ceol eaglasta nó spioradálta agus ceol claisiceach Eorapach ach tá suim agam i ngach saghas ceoil 'na dteannta san. Tá suim agam i gcuir le chéile agus feabhalsúnacht ceoil. Is é an cumadóireacht, ina ghnéithibh éagsúil, an príomh abhar agam ach is breá liom bheith ag seinnt ceoil.


Bím ag pléadh le léiriú is stiúiriú scannáin ar uairibh ach le blianta beaga anuas, is mar abhar nó aoí, ar an dtaobh eile den gceamara, is minicí a bhím. Scríobhaim gearr scéalta agus altanna. Táim páirteach ar roinnt mhaith bordaibh is coistí deonacha a bhaineann leis an gcultúr nó le h-oideachas ar chumadh éigin. Lasmuigh dhe sin, tá suim agam i mbeachadóireacht, ealaíontóireacht, creidimh is spioradáltacht éagsúil, leigheas agus cultúr daoinibh. Is mó dreach agus aghaidh atá ar chultúr ó áit go háit,  ó aois go h-aois agus is mó cúis suimiúil a bhíonn le breith agus teacht an aghaidh sin.


Music is the main interest in my life, particularly traditional music, ancient music, tribal music or spiritual music and classical musics. I find the construction and philosophy involved in music fascinating. Composition in all it’s different facets is my main focus but I really enjoy playing music as well.


From time to time I have been directing or producing film work (documentary) but find myself on the other end of a camera more often these days, as a subject or a talking head! I have been known to write a little and have published some books and articles. I also am on a number of boards and committees as a voluntary contribution. These are all to do with culture or education. Outside of that I am an avid beekeeper, I do a little painting with oils, and I have a great interest in spirituality, healing and peoples culture. I find the course of a culture’s development over the passing of time, very interesting.


 


Comments are closed.