Home » Clár raidió / Radio show » Cuire Chun Ceoil #1196 9/2/’24

Cuire Chun Ceoil #1196 9/2/’24Earrach ag bíogadh agus beacha ag eitilt idir cheanna boga uisce agus oicheanta fuara is tá dlúth dhiosca nua agam díbh arís -Forais go Fidil le Zoe Conway & John Mc Intyre/ Spring stirs as bees fly out between soft showers and cold nights ai have another new recording for you this week -Forais go Fidil by Zoe Conway & John Mc Intyre . Prog. Track list don clár seo 1196 Cláracha atá imithe ansa thíos + craoladh beo ar-líne. Previous prgs and live broadcasting  online via below link RnaG/RTE eolas agus archives faoin gclár/info and archives re program
Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Comments are closed.