Home » Ceol dem' chuid /My music » Cuire Chun Ceoil 888 22/9/2017

Cuire Chun Ceoil 888 22/9/2017

Clár don Oiche Cultúir/a prog for Culture night. A reflection on the evolution of my life as people & their music traipsed across it from around the world since 1954. There are archives and a premiere of a new work in honour of the night. I was lucky. Bhí ádh liom lem' shaol & na daoine a bhuail iomam is a gcruthaíocht-an rogha fuaimeanna, sa chlár seo, a thoradh. Tá ceol nua in onóir don Oiche Cultúir agus sean thaifid leis. Aoine 7:00-9 RnaG. Sean Ó Riada 2017 Comórtas Bonn Óir oscailte anois/now open- Giolcaigh Miotail/Metal Reeds-bosca ceoil & Concertina- anseo/here. Beidh sé ag dúnadh ar 29/9/2017 is the closing date.


Logs for 888 here


Cláracha atá imithe ansa thíos + craoladh beo ar-líne. Previous prgs and live broadcasting online via below link RnaG/RTE eolas agus archives faoin gclár/info and archives re prog. 


Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!

Comments are closed.