Home » Clár raidió / Radio show, Tionscadail / Projects » Clár Raidéó Cuireadh Chun Ceoil

Clár Raidéó Cuireadh Chun Ceoil

Bíonn an clár Cuireadh chun Ceoil le fáil gach oiche Aoine óna 19:00 go 21:00 ar RnaG nó ar fuaid an domhain ar an idirlínne.

Is féidir teacht ar an clár le linn na seachtaine indiaidh craoladh dhó ansa   "Realplayer RnaG"

Tá leathanach le gach clár mar a bhfuil liostaí na bpíosaí ceoil uilig ar fáil mar aon le ceangail idirlinne chun suíomh an ealaíontóra féin. Táid liostála ar an suíomh do réir dáta agus tá na seana chinn le fáil ansa.
Bíonn Comórtas Bonn Oir Seán  O Riada dá reachtáil againn gach bliain agus bíonn uirlis/uirlisí ar leith i gceist gach bliain = 2010 - fidil, 2011 Feadóga, 2012 Cláirisgh agus Píb, 2013 Boscaí ceoil do gach saghas aguis 2014 thar nais go Fidil.  Duais amháin atá  ann gach bliain  - €2,500 agus an Bonn óir .   Bíonn an craobh leis an 15 iomathóir deirneach gach mí Eanair i gCorcaigh. Is féidr le aon duine, ó aon áit sa domhan cuir isteach ar an gcomórtas agus déintear é sin tríd an idirlinn agus  suíomh an chomórtais atá ansa.
Bíonn dlúth dhioscaí nua ceoil le clos is le pléadh gach seachtain mar aon le seana thaifid agus bíonn roinnt fógraí ceoil ag deire an cláir.  Is féidir na fógraí ceoil sin (coirmeacha agus féilte 7rl) a sheoladh isteach chughain sa bhfuirm thíos ag bun an leathanaigh seo.

 

I present the radio program Cuireadh Chun Ceoil (An invitation to music) every Friday 19:00 - 21:00.  It is broadcast by RnaG and is also available internationally via the internet.

Each program is available for the following week here on the RnaG Realplayer.

Each program has its own page listing all the tracks played and with links etc to each artists website or publisher of the cd.  These pages are on this site.
We run a competition each year for the Sean  Riada Gold Medal.  Each year has a specific instrument.  2010 - fidil, 2011 - Flutes/whistles, 2012 - Harp / pipes, 2013 - accordian/boxes/concertinas etc. and then back again for fidil 2014 etc.   The prize is €2,500 and the Gold Medal.  The final fifteen compete in Cork early each January.  Anyone, anywhere may enter for free and this is via internet.  The competition site is here.
We play new cds each week as well as older recordings and also make the listener aware of upcoming concerts and music festivals in a section at the end of the program.  People wishing to send in such information ca do se here.[contact_form email="billy@peadaroriada.ie" subject="Fógraí Cuireadh Chun Ceoil"]

Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!
Tags:

Comments are closed.