Onóir

onoir


Price: 15.00


 Peadar Ó Riadapor


Tá Peadar ar dhuine de phríomh-chumadóirí, stiúrthóirí agus oirfidigh na hÉireann. Ar a shaothar cumadóireachta, tá mór-shaothair don dá chór atá faoin stiúir, chomh maith le saothair d’uirlisí ceoil traidisiúnta. Seinneann sé féin le roinnt grúpaí, ina measc Triúr agus Drole, a bhfuil lucht leanúna mór ag an dá cheann acu.


Craoltóir é Peadar leis agus tá a chlár seachtainiúil ‘Cuireadh Chun Ceoil’ á chraoladh le breis is scór bliain ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Tráchtaire é freisin ar chláir ealaíona ar raidió agus ar theilifís.


Peadar is one of Ireland’s leading composers, directors and performers. His compositions include major choral works for his two choirs and smaller compositions for traditional instruments.He plays in several groups, including Triúr and Drole, both have which have a large following.


Peadar is also a broadcaster and has a weekly radio programme which is running for some twenty years- ‘Cuireadh Chun Ceoil’ on RTÉ Raidió na Gaeltachta. He is also a regular contributor to arts programmes on radio and television.


Cór Cúil AodhaCór Chúil Aodha


An cumadóir Seán Ó Riada a bhunaigh an cór traidisiúnta seo comhdhéanta d’fhir Chúil Aodha. Aithnítear iad as an stíl fuinniúil, paiseanta sa chur láthair acu. Dob fhéidir a rá go bhfuil spiorad an náisiúin go smior iontu. Tá saibhreas ceol de chuid na hÉireann sa stór amhrán acu, go mór mór ón ochtú aois déag, agus eisíodh cuid mhór taifeadtaí leo.


Bíonn ardéileamh orth ag féilte agus ag imeachtaí móra comórtha m.sh. turas go hOileán Í na hAlban chun comóradh 1,450 bliain theacht Naomh Colm Cille a cheiliúradh. Le linn comóradh céad bliain 1916, ghlac an Cór páirt i gcuid mhór imeachtaí Stáit agus pobail- m.sh. ag Ard-Oifig an Phoist, Cnoc an Arbhair agus Áras an Uachtaráin.


’Sé an cumadóir Peadar Ó Riada, mac an bhunaitheora, atá anois ina stiúrthóir ar an gcór.


This traditional, male voice choir was established by the composer Seán Ó Riada in 1964. They embody the spirit of the nation in their impassioned and bold style of presentation. Their repertoire extends far back into Ireland’s wealth of song, particularly from the 18th century and they have many recordings to their credit.


They are much in demand at festivals and events e.g. a visit to Iona to mark the 1450th anniversary of St Columba's arrival on the island. In 2016, as part of the 1916 commemorations, the choir have a busy schedule of State and public commemorative events, including Easter Monday at the GPO, Arbour Hill and Áras an Uachtaráin.


The choir’s director is the composer Peadar Ó Riada who is a son of the founder.


cor-banCór Ban Chúil Aodha


Bhunaigh Peadar Ó Riada an cór ban i 1985 mar fhreagra ar an ngearán go raibh failí a dhéanamh ar mhná toisc an oiread iomrá a bhí ar chór na bhfear sa dúiche.


Tá roinnt mór-shaothair cumtha ag Peadar don chór. Orthu sin, tá Laoi na Laoithe, ceol nua-chumtha don leagan Gaeilge de na sailm ón mBíobla.


Ar na heisiúintí dlúthdhiosca dá gcuid tá, Caoineadh Airt Uí Laoghaire (2003) agus Laoi na Laoithe (2009).


This all-female choir was established in 1985 by Peadar Ó Riada in response to calls that the female choral tradition was being neglected due to the prominence of the male choir in the area.


Peadar Ó Riada has written a number of major works for the group, including Laoi na Laoithe, new compositions to accompany the Irish language version of the biblical Psalm of Psalms.


Their recordings include Caoineadh Airt Uí Laoghaire (2003) and Laoi na Laoithe (2009).


teadaTéada


Téada frequently headline performances at major music festivals throughout the US, Canada, Europe, the Middle East, Asia and Australia. The five members of the band are fiddle player Oisín Mac Diarmada, button accordion player Paul Finn, Damien Stenson performs on flutes and various whistles, Seán Mc Elwain switches between the bouzouki and guitar and Tristan Rosenstock plays the bodhrán.


Albums by Téáda include Inné Amárach, Lá an Dreoilín, Ceol is Cuimhne and Ainneoin na Stoirme.


mick-o-brienMick O’Brien, piper


Born in Dublin, Ireland,Mick began his musical education on the uilleann pipes in the renowned Thomas Street Pipers Club in Dublin. His father Dinny O'Brien, a traditional "box" player, was also a constant source of tunes and inspiration.


Mick recorded his first LP with his family when he was 13 years old. He later joined Na Píobairí Uilleann, an organisation founded to promote piping, where he absorbed hundreds of tunes and refined his technique. Mick has toured extensively and given master classes throughout Europe and North America.


His albums include May Morning Dew (1996), Kitty Lie Over (2003) along with fiddler Caoimhín Ó Raghallaigh, Deadly Buzz Aoibhinn Crónán (2011) with Caoimhín Ó Raghallaigh, and Tunes from the Goodman Manuscripts (2012), an acclaimed CD featuring many long-forgotten works from the tradition.


Oisín Morrison


Seineann Oisín idir chláirseach agus feadóg.Tá cuid mhór duaiseanna bainte aige, an ceann is déaní ná Bonn Óir Seán Ó Riada don Chláirseach. Bíonn Oisín ag múineadh agus ag seinm ag féilte ar fud na hÉireann agus is iomaí turas thar lear atá déanta aige.


From Dublin, Oisín is a regular performer in Ireland and abroad on both harp and ute. He has won numerous awards on both instruments, most recently Bonn Óir Seán Ó Riada for Harp. He has been performing and teaching music at festivals in Ireland for a number of years and has toured extensively abroad.


 Reacaireacht


File, fáidh, fealsunaí agus foilsitheoir ab ea an Monsignor Pádraig Ó Fiannachta (1927-2016). Ina shaothar Fianna Éireann*, chuir sé roimhe ríomhadh fileata a dhéanamh ar chorpus litríochta na Gaeilge ar ábhar na fiannaíochta. Gaisce scoláireachta agus cumadaóireachta atá ann ina bhfuil 5,890 líne filíochta. Ina phíosa reacaireachta, déanann Peadar sliocht as Fianna Éireann a aithris le tionlacan ceoil ó Oisín Morrison agus Tristan Rosenstock.


*Fianna Éireann: Eipic ar an bhFiannaíocht idir Laoithe agus Scéalta (An Sagart, 2015)


Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Comments are closed.