Home » Clár raidió / Radio show » Cuire Chun Ceoil #1187 24/11/’23

Cuire Chun Ceoil #1187 24/11/’23Aimsir dheas Samhna again i Múscraighe agus dlúth-dhiosca nua eile agam díbh Seacht n-Iníon na Mara le Pádraigín Ní Uallacháin /Lovely November weather here in Múscraí and i have yet another new CD for you this program- Seven Daughters of the Sea by Pádraigín Ní Uallacháin. Tá an comórtas anois dúnnta agus na moltóirí ag obair/The Gold Medal competition is now closed and the adjudicators are working. Prog. Track list don clár seo 1187 Cláracha atá imithe ansa thíos + craoladh beo ar-líne. Previous prgs and live broadcasting  online via below link RnaG/RTE eolas agus archives faoin gclár/info and archives re program
Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Comments are closed.