Home » Clár raidió / Radio show » Cuire Chun Ceoil #1149 27/1/’23

Cuire Chun Ceoil #1149 27/1/’23
Gilleacht agus boige san aimsir - an t-Earrach ag bíogadh!/ Brightness and a softening of the weather - is Spring stirring! Iomathóir na seachtaine seo sa Chomortas Bonn Ór Seán Ó Riada - Murdoch McKibbin -is this weeks Gold Medal competitor. Logs/lists for 1149 here  Cláracha atá imithe ansa thíos + craoladh beo ar-líne. Previous prgs and live broadcasting online via below link RnaG/RTE eolas agus archives faoin gclár/info and archives re prog.

.Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Comments are closed.