Eden

Is breá liom turas a thabhairt ar an Edem Project i Sasana.  Tá an oiread san samhalaíocht ag obair de shíor ag lucht eagartha is stiúr, go mbíonn ionadh nua le feiscint ann igconaí.     Tá duán leathan dá leatha acu anois timpeal na cruinne seo, i mballaibh mar a bhúil gá agus gannchair le forbairt pobail.   Is le réimse cothabhail biaidh is anama, sóisialta is cruthaíoch a fheidhmíonn siad mar go n'aithníonn siad tabhacht an duine bheith iomlán ann féin..   Táid mar eiseamlár maith d'aon eagraíocht nó lucht riar san lá ata ann inniu.   Tá móran le foghluim ag gnáth mhuintir na hÉireann uatha.


 

 

 

 

 

 

 

 

I love visiting the Eden Project in England.   The team running the project have so much imagination pressed into continous use that there is always some new wonder to see there on every visit.   They have spread their net far across the globe now in corners where there is need and want in developing community.    They work in the area of sustainable food growing with acknowledgment to the hunger of the soul and creativity in the complete being as well.   They are the good example for any organization or government indeed.   We in Ireland can learn a lot from them.

[AFG_gallery id='1']

Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!

Comments are closed.