Home » Faoi leith / Featured » Máire Mac Suibhne

Máire Mac Suibhne

Inné d'imigh uainn duine dem' laochra - bean uasal go raibh de ádh orm aithne do bheith agam uirthe is a clann - Máire Mac Suibhne. Iníon í leis an ngaiscíoch Corcaíoch Terence MacSwiney a fuair bás ar stail ócrais ar son a thire. Ban mhánla, uasal gaeleach ab ea í agus tá giota mór de stair na tíre ag tasiteal léithe chun na siorraiochta.    Máire was a noble, gentle and very educated woman and a large chunk of our history travels with her to the eternity.  It was an honor and privilège to know her and her family. Beannachta Dé leí. Máire len'a tuismeathoirí Terence agus Muriel Mac Suibhne.  Máire with her parents Terence and Muriel.

Comments are closed.