Home » Clár raidió / Radio show » Cuire Chun Ceoil #1216 28/6/’24

Cuire Chun Ceoil #1216 28/6/’24


Laoch ar lár agus CD nua le Seoirse Ó Dochartaigh sa chlár seo/ A hero lost and a new cd from Seoirse Ó Dochartaigh in this program. Prog. Track list don clár seo 1216 Cláracha atá imithe ansa thíos + craoladh beo ar-líne. Previous prgs and live broadcasting  online via below link RnaG/RTE eolas agus archives faoin gclár/info and archives re program

Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Comments are closed.