Home » Clár raidió / Radio show » Cuire Chun Ceoil #1209 10/5/’24

Cuire Chun Ceoil #1209 10/5/’24


An Samhradh tagaithe i ndeire báire agus an saol geal is beatha nua ag bíogadh i ngach aon bhall - sin téama an chláir seo/ Summer has finally arrived and nature's elevations are bright as new life stirs all around - that is the idea in this program. Prog. Track list don clár seo 1209 Cláracha atá imithe ansa thíos + craoladh beo ar-líne. Previous prgs and live broadcasting  online via below link RnaG/RTE eolas agus archives faoin gclár/info and archives re program

Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Comments are closed.